Fiske

Equida Jakt & Viltvård AB

Svarttjärn - endast bokade arrangemang!


För företag/grupper finns möjligheten att hyra egen sjö

för en eller flera dagar.


Övrig tid är tjärnen stängd och bevakad

så det finns god chans till bra fiske.2019-06-07 - isatt 300 kg Regnbåge 1-7 kg.


Planerad isättning av Röding 300 kg 2019-10 för vinterfiske.

______________________________________________________


Abborrtjärn - En put 'n take tjärn med Regnbåge. Handikappanpassad.

Akertjärn - En put 'n take tjärn med Röding o Öring. Handikappanpassad.

Stensjön - Innehåller Abborre, Gädda samt förekomst av Röding och Öring. Båtuthyrning och värmestuga.

Hoan - God förekomst Harr och Öring i forsarna mellan Överhogdal och Ytterhogdal.


Samtliga av dessa fyra fiskevatten ingår i Ytterhogdals FVO, för ytterligare information som aktuella kortpriser, båthyra, fiskepremiärer och regler hänvisar vi till www.ytterhogdal-fiske.se


Möjlighet finns till rutinerad fiskeguide - kontakta oss för mer info.


Equida

Jakt & Viltvård AB

Besöksadress:

Ångevägen 18, Ytterhogdal


Postadress

Segersjö 659

Odensbacken